Để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng khi mua hàng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Remak. Chúng tôi thông báo chính sách bảo hành cho các sản phẩm được bán ra của công ty như sau:

Thời hạn bảo hành

Thời gian bảo hành sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm của công ty

Điều kiện bảo hành

Dịch vụ/sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thoả mãn các điều kiện sau:

  • Dịch vụ/sản phẩm còn hạn bảo hành theo thời gian bảo hành ghi trên sản phẩm.
  • Hư hỏng, lỗi do chất lượng do lỗi của công ty.